De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (2024)

Lees hier een korte samenvatting

In het kort: de privacyrisico's van MyHeritage

MyHeritage is een dienst voor stamboomonderzoek en DNA-matching. De dienst geeft toegang tot veel informatie over jouw roots. Om dit te kunnen doen, verzamelt MyHeritage veel persoonlijke informatie. Dit roept de vraag op hoe de dienst omgaat met jouw privacy. Dit zijn in het kort onze bevindingen:

 • MyHeritage houdt veel persoonlijke gegevens bij, waaronder foto’s, biometrische gegevens en genetische gegevens.
 • Gegevens worden versleuteld opgeslagen. Toch was er in 2017 een datalek.
 • Gegevens, inclusief de DNA-kit, worden bewaard in de VS, een onderdeel van de 5 Eyes-alliantie.
 • MyHeritage deelt gegevens met dienstverleners, maar ook met andere gebruikers van de dienst.
 • De data worden in basis niet gebruikt om cold cases op te lossen, tenzij MyHeritage dit wettelijk verplicht is.
 • MyHeritage maakt onvoldoende duidelijk hoelang het gegevens bewaart.
 • Je kunt gegevens zelf verwijderen.

Hieronder lees je meer over de privacyrisico’s van MyHeritage. Ook vind je stappenplannen voor het verwijderen van je gegevens.

MyHeritage is een Israëlisch bedrijf dat in 2003 is opgericht door genealoog Gilad Japhet. De dienst is het meest bekend vanwege zijn DNA-test en stamboomonderzoek. Natuurlijk kun je via MyHeritage achter heel interessante gegevens komen. Waar komt je familie vandaan? Van wie stam je af?

Maar dat kan alleen doordat MyHeritage heel veel persoonlijke gegevens beheert. Dat maakt het belangrijk om in de privacyvoorwaarden van het bedrijf te duiken. Wat weet MyHeritage nu precies van je en hoe gaat de dienst om met deze gegevens?

Wat is MyHeritage?

De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (1)

MyHeritage is een dienst waarmee je jouw etnische afkomst en verwanten kunt ontdekken. Dat werkt op basis van een DNA-test waarmee duidelijk gemaakt kan worden uit welke regio jouw voorouders kwamen. Via de DNA-test en de website van MyHeritage kun je ook in contact komen met verwanten die eveneens een DNA-test hebben laten doen bij het bedrijf.

Daarnaast kun je via de site een stamboom aanmaken. Je kunt zelf namen, data en foto’s van familieleden invullen. Met MyHeritage kun je op basis van geboorteregisters, overlijdensregisters, huwelijksakten, het bevolkingsregister en andere bronnen nieuwe gegevens aan jouw stamboom toevoegen. Zo kun je steeds meer van je familiegeschiedenis te weten komen. Je kunt deze gegevens ook delen met andere abonnees.

Ook biedt MyHeritage een dienst waarmee je oude foto’s tot leven kunt wekken. Je kunt onder andere oude foto’s inkleuren, foto’s animeren of foto’s scherper maken. Met AI-technieken kun je foto’s van voorouders zelfs laten spreken. Deze deepfake-techniek wordt door MyHeritage DeepStory genoemd. Ook kun je jezelf met AI door de tijd laten reizen.

Hoe werkt MyHeritage?

Het principe van de DNA-dienst van MyHeritage is in theorie simpel. Je bestelt een DNA-kit via de website, je maakt een DNA-monster via een wangstrijkje en stuurt dit terug naar het bedrijf. Vervolgens zal het laboratorium van My Heritage dit analyseren en je na 3 tot 4 weken de resultaten sturen.

Als we kijken naar verschillende reviews van de dienst, blijkt het in praktijk toch anders te werken. Mensen geven onder andere aan dat ze geen DNA-kit ontvangen hebben. Ook zijn er mensen die wel een DNA-kit ontvangen en retour sturen, maar vervolgens geen resultaten ontvangen. Daarnaast blijkt MyHeritage volgens sommige reviews ook ongevraagd gegevens te delen met DNA-matches.

De analyse van je DNA maakt twee zaken duidelijk. Allereerst blijkt tot welke etnische groepen jouw voorouders behoren. Dit wordt gespecificeerd in 2.114 geografische regio’s en 42 etnische groepen. Als tweede wordt je DNA ook vergeleken met andere abonnees van MyHeritage. Daarmee krijg je toegang tot je DNA-matches: mensen met wie je DNA deelt en die dus verwant aan je zijn. Hierbij worden uiteraard gegevens uitgewisseld tussen abonnees.

De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (2)

Naast de DNA-matches heeft MyHeritage ook zogenaamde Smart Matches. Als je iemand aan je stamboom toevoegt, gaat het algoritme van MyHeritage in andere stambomen zoeken naar een match. Zo kun je extra informatie vergaren over dit familielid. Ook kun je contact opnemen met de eigenaar van de andere stamboom om informatie uit te wisselen en je stamboom te laten groeien.

Wat zijn de privacyrisico’s van MyHeritage?

Om meer inzicht te krijgen in de privacyrisico’s van MyHeritage zijn een aantal zaken belangrijk. Allereerst is het goed om te weten wat MyHeritage nu precies aan gegevens verzamelt. Daarna kijken we hoe het bedrijf die gegevens bewaart en wie er toegang tot heeft. Ook onderzochten we hoelang gegevens bewaard worden en hoe je ze kunt laten verwijderen.

Welke persoonlijke informatie wordt er verzameld?

Dit is een opsomming van de gegevens die MyHeritage verzamelt van de gebruikers van de dienst:

 • Gegevens die je zelf deelt bij het aanmaken van een account. Dit gaat om je volledige naam, e-mailadres, geboortedatum, land van herkomst en de namen van je ouders.
 • Gegevens die je zelf deelt bij het afsluiten van een abonnement. Dit zijn buiten de gegevens in het punt hierboven ook je postadres, telefoonnummer en betalingsgegevens.
 • Gegevens de je zelf deelt bij het opbouwen van een stamboom, zoals namen, data, contactgegevens en foto’s van familieleden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de toestemming van familieleden om hun gegevens te delen.
 • Gegevens uit openbare en historische bronnen; ook hier kan persoonlijke informatie in staan.
 • Gegevens van de DNA-test en genetische analyse. Het DNA-monster wordt ook bewaard.
 • Foto’s en biometrische gegevens voor de Photo-Tagger. Met de Photo-Tagger kun je op basis van een foto van een voorouder zoeken naar andere foto’s van deze persoon. Biometrische gegevens worden gebruikt voor gezichtsherkenning met technologie van Amazon.
 • Gegevens over internetgedrag en het gebruik van de dienst. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoeveel tijd je op de website doorbrengt en hoe je over de website navigeert. Ook je IP-adres wordt opgeslagen.
 • Opmerkingen en meningen bij blogs en Facebook-accounts.
 • Communicatie met andere gebruikers.
 • Communicatie met de klantondersteuning.
 • Antwoorden op enquêtes inclusief de gezondheidsenquête. Zonder de gezondheidsenquête krijg je geen inzicht in je DNA-gezondheidsrapporten.

MyHeritage gebruikt deze gegevens om zijn diensten te verlenen, om met klanten te communiceren en voor interne bedrijfsdoeleinden en onderzoek. Aan de ene kant is het logisch dat MyHeritage deze informatie verzamelt. Een groot deel van de dienstverlening is immers gericht op het koppelen van persoonlijke informatie van gebruikers om op die manier matches te maken tussen (mogelijke) verwanten.

Aan de andere kant is dit ook wel heel veel informatie, waar we erg kritisch tegenover staan. Als deze gegevens in verkeerde handen vallen kunnen ze bijvoorbeeld gebruikt worden voor identiteitsfraude, smishing of phishing. Als een cybercrimineel jouw gegevens heeft en die van je oma, kan hij of zij zich voordoen als jou en je oma om geld vragen.

Er zijn ook koppelingen met andere diensten:

 • Inloggen kan ook met je Facebook-account of Google-account. Gegevens die je via deze diensten verstrekt, zoals je e-mailadres, worden ook verzameld door MyHeritage.
 • Er is een integratie met Roots Magic en Family Historian, andere genealogische diensten. Deze gegevens worden alleen gebruikt om matches te maken. Ze worden automatisch verwijderd als de matches zijn berekend.

Deze koppelingen breiden de hoeveelheid informatie die MyHeritage bezit dus nog verder uit. En ook al bewaart MyHeritage de genealogische gegevens van andere diensten niet, het bedrijf bewaart wel de matches die eruit voorkomen.

Hoe wordt persoonlijke informatie bewaard?

De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (3)

DNA-gegevens en andere persoonlijke informatie worden volgens MyHeritage veilig opgeslagen. Hiervoor worden verschillende encryptielagen gebruikt. Ook heb je volgens MyHeritage alleen zelf toegang tot je DNA-gegevens en kun je zelf je privacy-instellingen beheren. Er worden penetratietesten uitgevoerd om de beveiliging te testen.

Desondanks is de beveiliging van MyHeritage niet altijd waterdicht geweest. In 2017 was er een datalek bij het bedrijf waarbij e-mailadressen en gehashte wachtwoorden gelekt zijn. Sindsdien biedt het bedrijf tweetrapsverificatie aan als extra beveiligingsmethode. We raden aan om hier gebruik van te maken.

De gegevens worden opgeslagen in datacentra in de VS. Ook DNA-monsters worden bewaard in de VS. De Verenigde Staten zijn een onderdeel van de 5-Eyes-alliantie. Landen die onderdeel zijn van de 5-Eyes kunnen burgers bespioneren, maar ook bedrijfsdata bemachtigen, en deze informatie delen met andere landen in de alliantie. Als je data dus echt veilig wilt houden, is dit dus niet de beste plek om ze op te slaan.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Volgens MyHeritage heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot persoonsgegevens. De privacyvoorwaarden geven aan dat gegevens niet verkocht worden of in licentie gegeven worden aan derden, zoals verzekeringsmaatschappijen, de overheid of andere bedrijven. Daarop zijn echter een aantal uitzonderingen. Gegevens worden wel gedeeld:

 • met dienstverleners, zoals Adyen, PayPal, Amazon en Google Cloud, Microsoft Azure en Amazon Polly.
 • met het DNA-laboratorium Gene by Gene in Texas.
 • met DNA-matches en zogenaamde Smart Matches als je hiervoor toestemming geeft.
 • voor onderzoek als je hiervoor toestemming geeft.
 • om juridische redenen of om fraude en cybercriminaliteit te voorkomen. Dit gaat onder andere om situaties waarin MyHeritage wettelijk verplicht is informatie te delen.
 • bij een overname van het bedrijf.

Dit is best een flinke lijst aan uitzonderingen waardoor toch veel mensen toegang hebben tot de gegevens, waaronder de drie techgiganten: Amazon, Google en Microsoft.

Hoe beheer je jouw gegevens?

DNA-matching en Smart-matching kun je uitschakelen. Zo voorkom je dat jouw informatie met andere deelnemers gedeeld wordt. Ook kun je ervoor kiezen om je publieke profiel niet te delen of je echte naam niet te tonen. Ongeneeslijke aandoeningen binnen de DNA-gezondheidsrapporten kunnen wel altijd door andere abonnees bekeken worden. Je hebt hier dus geen volledige regie over je privacy-instellingen.

De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (4)


Bij het aanmaken van een account wordt er ook automatisch een stamboom opgesteld. Hiervoor dien je gegevens van je ouders en grootouders in te vullen. Deze informatie kun je later uitbreiden. In de privacy-instellingen kun je kiezen wie wel of niet deze stamboom kan zien.

De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (5)

Ook kun je aangeven of de stamboom wordt opgenomen in de zoekmachine, of Smart Matching mogelijk is en of andere leden informatie mogen kopiëren of plaatsen. Als je andere leden informatie laat kopiëren, kan deze informatie een eigen leven gaan leiden. Je beheert de kopie dan niet en kunt deze ook niet verwijderen. Vergeet niet de wijzigingen in je privacy-instellingen op te slaan.

De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (6)

Commerciële databanken worden soms ook gebruikt om cold cases op te lossen. Dit kan alleen als gebruikers hiervoor toestemming geven. MyHeritage verbiedt het gebruik van gegevens voor forensisch onderzoek, strafrechtelijk onderzoek, cold cases of het identificeren van overleden personen, tenzij er een gerechtelijk bevel is. Jouw DNA kan dus niet zomaar gebruikt worden voor onderzoek. Concurrenten FamilyTreeDNA en GEDMatch zetten hun DNA-gegevens wel in voor strafrechtelijk onderzoek.

Hoelang worden gegevens bewaard?

MyHeritage zegt zelf gegevens niet langer te bewaren dan nodig. Dat is een vaag statement waar we niets aan hebben: want hoelang is dat? Er wordt wel gespecificeerd dat gezichtsherkenningsmodellen na drie maanden automatisch worden gewist. DNA-monsters kunnen tien jaar gebruikt worden voor aanvullende testen. Deze worden dus duidelijk langer bewaard.

Gelukkig kun je wel zelf je gegevens verwijderen en zelfs je DNA-monster laten vernietigen. Als andere gebruikers jouw informatie hebben gekopieerd en opgeslagen, blijft dit wel bewaard na het verwijderen. Bedenk dus voordat je informatie deelt of je dit wel wilt.

Gegevens inzien en verwijderen

Volgens de AVG (artikel 15) heeft iedereen in de EU het recht om te weten wat een organisatie van je weet. Dit wordt het recht op inzage genoemd. Hierdoor kun je bij een organisatie opvragen welke gegevens het van je heeft en verwerkt. Ook heb je het recht om aan organisaties te vragen om je gegevens te wissen. Dit wordt ook wel het recht op vergetelheid genoemd.

De AVG is Europese wetgeving en geldt niet voor het Israëlische bedrijf MyHeritage. Toch vinden wij het belangrijk om te zien of je bij MyHeritage je gegevens in kunt zien en kunt verwijderen. Dit geeft namelijk aan hoe open het bedrijf is over zijn dataverwerking én hoeveel regie het gebruikers geeft.

Hoe kan ik mijn eigen gegevens opvragen?

MyHeritage biedt geen mogelijkheid om deze gegevens direct op te vragen, wat verschillende organisaties zoals Tinder en Facebook wel doen. Je zult zelf contact op moeten nemen met de klantenservice. Dat kan via een terugbelverzoek, mail of de chat. Via de chat kun je de chatbot vragen om een supportticket aan te maken.

We hebben dit gedaan, maar hebben na een maand helaas nog geen reactie ontvangen. Dit maakt het lastig om te controleren of MyHeritage daadwerkelijk omgaat met je gegevens zoals het zegt. Zo zouden gemaakte AI-filmpjes volgens de voorwaarden niet opgeslagen worden, maar dit kunnen we dus niet verifiëren. Al met al verlaagt het ons vertrouwen in MyHeritage nu we weten dat het bedrijf geen inzage geeft in eigen gegevens.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen?

Gelukkig kun je wel je gegevens verwijderen. Om je gegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen, kun je een aantal dingen doen.

Stamboom verwijderen

Allereerst kun je je stamboom verwijderen. Dat kan met de volgende stappen:

 1. Klik op het accountlogo rechtsboven. Klik vervolgens op ‘Mijn privacy’.

  De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (7)

 2. Ga in het menu naar het onderdeel ‘Algemeen’.
 3. Klik vervolgens op de blauwe knop met ‘Verwijder mijn site’. Het gaat dan over jouw eigen pagina met je stamboom.

  De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (8)

 4. Er verschijnt een formulier. In dit formulier kun je de klantenservice vragen om je stamboomsite te verwijderen. Dit zou enkele werkdagen duren.

  De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (9)

Foto’s verwijderen

Ook foto’s die je geüpload hebt, bijvoorbeeld van de AI-functies van MyHeritage, worden opgeslagen in je profiel. De AI-beelden zelf kun je alleen direct downloaden en worden niet in je account opgeslagen. De foto’s kun je vinden en wissen via de volgende stappen.

 1. Klik op ‘Foto’s‘ in de bovenste balk.
 2. Ga met de cursor over de foto die je wilt wissen. Rechtsboven verschijnt een vinkje. Klik hierop.
 3. Er verschijnt een oranje balk waarmee je de foto kunt wissen.

  De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (10)

DNA-resultaten verwijderen

Je kunt ook vragen om je DNA-resultaten te verwijderen.

 1. Hiervoor ga je naar jouw profiel. Dit gaat weer via het accountlogo rechtsboven.

  De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (11)

 2. Ga op de pagina die verschijnt naar het tabblad ‘DNA’.

  De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (12)

 3. Als je nog geen DNA-test hebt gehad, kun je hier een DNA-kit bestellen. Als je wel een test hebt gehad, kun je hier je gegevens beheren. Zo kun je DNA-resultaten en rapporten verwijderen.

Wil je ook je DNA-monster laten vernietigen? Neem dan contact op via [emailprotected]. Ook voor het verwijderen van de (resultaten van de) gezondheidsenquête dien je rechtstreeks contact op te nemen.

Account verwijderen

Je kunt ook je volledige account verwijderen. Daarmee verwijder je alle privégegevens op de website. Je fysieke DNA-monster blijft echter bestaan en ook informatie die je al met andere gebruikers gedeeld hebt, blijft bestaan in hun profiel. Voor het verwijderen van het account zet je de volgende stappen:

 1. Ga via het accountlogo rechtsboven naar ‘Accountinstellingen’.

  De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (13)

 2. Scrol op de pagina die verschijnt volledig naar beneden. Daar vind je de optie ‘Verwijder mijn account’.

  De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (14)

 3. Er wordt gevraagd of je zeker weet dat je jouw account wilt verwijderen.

  De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (15)

 4. Daarna dien je dit nogmaals te bevestigen. Let op dat je op de witte knop met ‘Verwijder mijn account’ klikt en niet op de oranje knop. Vergeet ook niet het vinkje aan te zetten.

  De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (16)

 5. Vul je wachtwoord in en geef eventueel een reden op om je account te verwijderen.

  De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (17)

 6. Daarna verschijnt dan eindelijk de bevestiging dat het account is verwijderd. Je ontvangt ook nog een e-mail ter bevestiging.

  De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (18)

Hoe zeg ik mijn abonnement op?

Houd er rekening mee dat je met het verwijderen van je account nog niet je abonnement opzegt. Heb je een betaald abonnement of een proefperiode? Zet dit dan eerst stop met de volgende stappen:

 1. Ga naar ‘Mijn privacy‘.

  De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (19)

 2. Klik op ‘Mijn aankopen‘ en vervolgens op ‘Bekijk details‘.

  De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (20)

 3. In het volgende menu kun je jouw abonnement stopzetten.

  De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (21)

 4. MyHeritage vraagt je daarna om een reden om je proefversie stop te zetten. Je hoeft dit niet op te geven om door te gaan en je abonnement daadwerkelijk stop te zetten. Ook vraagt MyHeritage naar je telefoonnummer; dit is wel een verplicht veld. We zijn achteraf gelukkig niet gebeld.

  De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (22)

 5. Daarna dien je ter bevestiging nogmaals je wachtwoord door te geven.
 6. Druk in het scherm dat erna verschijnt op de witte knop met ‘Stop gratis proefperiode‘. Laat je niet afleiden door de oranje knop ernaast.

  De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (23)

Let op:

de proefperiode wordt na afloop automatisch omgezet in een betaald account. Wil je dit niet? Dan is het belangrijk dat je de proefperiode binnen 14 dagen stopzet.

Conclusie

Uiteraard is het logisch dat een dienst als MyHeritage veel gegevens verzamelt. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om de diensten te bieden: stamboomonderzoek en DNA-matching. Het bedrijf verzamelt niet meer dan nodig, maar bedenk wel dat het heel veel gegevens nodig heeft.

Het is goed om je hiervan bewust te zijn als je een account bij MyHeritage aanmaakt. Wil je deze gegevens echt delen met het bedrijf en met andere abonnees? Hoewel MyHeritage deze gegevens veilig opslaat, kan niet de garantie gegeven worden dat ze nooit in verkeerde handen vallen, zoals bleek uit het eerdere datalek. Met 2FA kun je je gegevens echter van een extra beschermingslaag voorzien.

Als je besluit om een account aan te maken, dan raden we je aan om goed naar de privacy-instellingen te kijken. Hier kun je aangeven of je wel of niet wilt dat anderen jouw stamboom kunnen zien, jouw gegevens kunnen vinden in de zoekresultaten, of via Smart-matching aan je gekoppeld kunnen worden. Op deze manier kun je beperken wie er toegang heeft tot je gegevens.

Heb je een account en vind je dat het bedrijf toch te veel van je weet? Gelukkig kun je informatie verwijderen en zelfs je volledige account verwijderen. Bedenk wel dat eventuele kopieën door andere gebruikers van jouw stamboomgegevens nog steeds blijven bestaan.

Veelgestelde vragen – De privacyrisico’s van MyHeritage

Heb je nog vragen over MyHeritage en de privacyrisico’s van deze dienst? Lees onze veelgestelde vragen. Kun je jouw antwoord niet vinden? Laat dan gerust een berichtje achter.

Wat zijn de privacyrisico's van MyHeritage?

MyHeritage verzamelt veel informatie zoals foto’s, biometrische gegevens en genetische gegevens. Het is gevaarlijk als deze gegevens in verkeerde handen vallen. Doordat de data van MyHeritage ook familiebanden duidelijk maken, kunnen gegevens bijvoorbeeld ingezet worden voor phishing. Lees meer in ons artikel over de privacyrisico’s van MyHeritage.

Is MyHeritage betrouwbaar?

MyHeritage is in principe een betrouwbaar bedrijf. Gegevens worden versleuteld opgeslagen. Via de privacy-instellingen bepaal je zelf met welke andere gebruikers je jouw gegevens deelt. De gegevens worden in de basis ook niet ingezet voor het oplossen van cold cases. Lees hier meer over de privacyrisico’s van MyHeritage.

Wie zit er achter MyHeritage?

MyHeritage is een Israëlisch bedrijf opgericht door genealoog Gilad Japhet in 2003. het bedrijf maakt gebruik van datacentra en laboratoria in de VS. MyHeritage werkt ook samen met Roots Magic en Family Historian. Lees hier meer over de privacyrisico’s van MyHeritage.

Hoe kan ik MyHeritage opzeggen?

Om je abonnement op MyHeritage op te zeggen doorloop je de volgende stappen:

 1. Log in bij MyHeritage en ga naar ‘Mijn privacy’.
 2. Klik op het tabblad ‘Mijn aankopen’ en vervolgens op ‘Bekijk details’.
 3. Klik nu op ‘Abonnement stoppen’.

In ons artikel lees je een uitgebreider stappenplan voor het stoppen met MyHeritage.

De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (24)

Lisanne Vroomen

Techredacteur

Lisanne is een neerlandica met interesse in techniek én een kritische blik. Ze kijkt graag naar de voordelen én nadelen van nieuwe online ontwikkelingen. Ze duikt graag een onderzoek in, maar weet dit ook om te zetten in begrijpelijke taal.

Meer artikelen uit de sectie Apps

De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (25)

Gezichtsherkenning: een inbreuk op privacy?

13 juni 2024

De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (26)

De privacyrisico’s van ChatGPT

18 augustus 2023

De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (27)

De privacyrisico’s van food delivery apps: wat weten bezorgapps over jou?

18 augustus 2023

De privacyrisico's van MyHeritage: wat verzamelt deze DNA-dienst echt? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 5235

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.